Hjælp
  • Klik i det felt hvor du vil starte.
  • Flyt markøren ved brug af piletasterne.
  • Skift skriveretning med mellemrumstangenten.
  • Slet med ”delete” tasten eller ”backspace”. Backspace sletter bagfra. Du kan også overskrive med et nyt tegn.