Hjælp
  • Klik i det felt hvor du vil starte.
  • Flyt markøren ved brug af piletasterne.
  • Skift skriveretning med mellemrumstangenten.
  • Slet med ”delete” tasten eller ”backspace”. Backspace sletter bagfra. Du kan også overskrive med et nyt tegn.
Gem og fortsæt senere

Jeg vil fortsætte

Tryk på ”Fortsæt”- knappen for at fortsætte med det du har gemt.

Jeg vil gemme

Tryk på ”gem” knappen for at gemme og fortsætte på denne enhed